menu

Fantasie over stenen

Ikzelf heb me wel een laten leiden door de stenen die ik op het strand vond iedereen kent dat wel. Wanneer je daarover fantaseert en je afvraagt of ze elkaar miljoenen jaren geleden al eens ontmoet hebben, bv in de ruimte? Later zijn hier schilderijen uit ontstaan waarin steenvormen zodanig aanwezig zijn alsof er contact is een afspraakje in de ruimte. Fantasie en oorsprong. Eerder had ik al in dichtvorm over mijn aan het strand gevonden stenen geschreven. Het idee dat ze daar zo vredig lagen te wachten op hun volgende reis, kwamen de gedachte bij me op of ze elkaar al eens eerde ontmoet hadden ergens in de ruimte. Die ontmoeting in de ruimte heb ik gebruikt als idee voor een schilderij. Een vluchtige ontmoeting even contact, misschien nog een mededeling, de groeten en tot ziens. Zoals mensen uitdrukking geven bij wat ze te vertellen hebben heb ik dat getracht bij de steenachtige (oer)vormen in het doek. Even stilstaan op het doek, evenwicht in hoe de vormen ten opzichte van elkaar staan die laat zien dat er contact is tussen de vormen.