menu

Gemeente Best

De Sporter, in opdracht van de gemeente Best. Het beeld is intussen geïntegreerd, geaccepteerd in de omgeving waar het thuis hoort. Dit gezien de titel die men aan het beeld gegeven heeft. “Ons DEES” In vogelvlucht het ontstaan van “de sporter”. In ’n gesprek dat ik had met een lid van een commissie die de opdracht had namens de bouwers van de sporthal NaestenBest, op zoek was naar een kunstenaar om invulling te geven aan een beeld/sculptuur die moest komen in de hal van de Sporthal. Natuurlijk heb ik onmiddellijk mijn vinger opgestoken en ben in gesprek geraakt met de leden van de commissie. Het beeld moest aan een aantal voorwaarde voldoen. - het moest hufterproef en solide zijn - het moest herkenbaar, figuratief zijn - de beeltenis moest met sport te maken hebben, niet een bepaalde sport. Met deze gegevens en dit gesprek hebben we afgesproken dat ik ’n aantal schetsen zou maken en die voor zou leggen aan het comité. In het volgende gesprek zijn de schetsen met de gedachten daarachter gepresenteerd. Na onderling beraad heeft de commissie uitgesproken te gaan voor de schets met de strakke vormen. De volgende stap was het wasmodel van ongeveer 20 cm hoog, gefotografeerd van verschillende zijde en als silhouet uitgeknipt op ware grote, zodat bij de presentatie daarvan gekeken kon worden of het beoogde doel en de vulling van de ruimte goed was. De op en aanmerkingen daarbij hebben geleid tot aanpassing in het model en zijn de wat scherpe delen aangepast waardoor het beeld bijna letterlijk handen en voeten kreeg. De stappen om dit eindresultaat te bereiken zijn uitgewerkt op een poster en aangeboden.