menu

Petfles

Opdracht en ontwerp voor Rien Moerman ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag. Na een 1e bezoek van Harrie en Joke met de vraag een passend cadeau te vinden voor hun vriend en compagnon is het proces begonnen. Het moet te maken hebben met zijn aandeel in het oprichten van Dumocom en het in de markt zetten van de Petflessenfabriek. De waardering voor het werk van zijn compagnon en een blijvende herinnering voor hem. Dat was de strekking van hun verhaal. Aan mij de uitdaging hier iets van/voor te maken. Na een bezoek aan de website en wat diepgang in de Petfles kreeg ik de nodige informatie. Met een 4-tal ideeën hadden we onze 2e afspraak en viel de keuze op het maken van een reliëf. Met de nodige informatie en voldoende inspiratie voor een mooie sculptuur ben ik aan de slag gegaan. Mijn Inspiratie: Behalve de preform vorm, boeide de vorm van de flessen en de manier waarop deze hun sterkte en stabiliteit krijgen, me erg. Met de wetenschap dat voor elke nieuwe petfles een proces van overleg en onderzoek nodig is, heb ik ook dat gegeven meegenomen in het ontwerp. In de flessen zag ik de volgende eigenschappen, elegant als een ballerina, krachtig als een sporter, gracieus als........ingetogen als......... uitgesproken als........., uitdagend als..... enz. Het is kracht om bij het zien van de fles al een vermoeden te krijgen van de inhoud. Na een aantal ontwerpen in klei groeide het idee en werden de vormen steeds meer een eenheid, ze integreerden in het totaal beeld. Na overleg en goedkeuring van het kleimodel zijn de volgende stappen in het proces gezet. Van kleimodel naar gipsmal, van gipsmal naar wasmodel, van wasmodel naar gietvorm, van gietvorm naar ruw brons, van ruw brons naar bijgewerkt brons, na overleg het bronsmodel gepatineerd en een passende sokkel gekozen. Klaar, op naar Thailand. Wat is er te zien: Overleg tussen betrokkenen en keuzes maken de verborgen korrels als grondstof het preform model als basis voor de definitieve vorm ontluikende nieuwe ideeën vormen die de fles versterken en stabiliteit geven en natuurlijk het eindproduct ‘de fles’. Noot: Het valt wel op dat de flessen een menselijke vorm aannemen. Dat speelde geen rol in het ontwerp maar heeft alles te maken met natuurlijke verhoudingen zoals de gulden snede.twerp maar heeft alles te maken met natuurlijke verhoudingen zoals de gulden snede.